ArtGlobal

Oprogramowanie na miarê Twoich potrzeb.
Rozwi±zañ indywidualnych

Szyte na miarê rozwi±zania i wsparcie w ca³ym cyklu ¿ycia oprogramowania.
Strony internetowej

Systemy e-commerce, sklepy wirtualne i CMS oraz aplikacje na zlecenie.
Rozwi±zania indywidualne

Realizacja w pe³ni zintegrowanych, kompleksowych rozwi±zañ informatycznych.

ArtGlobal
tel: +48 669 182 493
e-mail:
             kontakt@artglobal.pl

PRZYK£ADOWE PROJEKTY

PORTALE OG£OSZEŃ:

PORTALE NOCLEGOWE:

PORTALE MOTORYZACYJNE: SKRYPTY OG£OSZENIOWE:

Nazwisko Imiê: *
E-mail: *
Nr GG:

Jaki rodzaj Projektu:

¦luby: wersja 2.0
wersja 1.0

Turysta: wersja 1.0
Noclegi: wersja 11.0
wersja 10.0
wersja 9.0
wersja 7.0
wersja 6.0
wersja 5.0
wersja 3.0
wersja 1.0

Turysta - noclegi: wersja 1.0
Tablica Og³oszeñ: wersja 1.1
wersja 1.2
Katalog Firm: wersja 1.1
wersja 1.2

OtoDom: wersja 2.0
wersja 1.0

Agencja Nieruchomo¶ci: wersja 2.0
wersja 1.0

Nieruchomo¶ci: wersja 7.0
wersja 6.0
wersja 5.0
wersja 2.0
wersja 1.0

Motoryzacja: wersja 8.0
wersja 7.0
wersja 5.0
wersja 3.0
wersja 2.0

Jakim rodzajem us³ug s± Pañstwo zainteresowani:

Multimedia: strona internetowa
strona internetowa CMS ( Joomla / Wordpress / CMSart )
pozycjonowanie strony www
aktualizacja strony www
prezentacja multimedialna
baner flash
strona flash
animacja flash

Materia³y reklamowe: katalog
ulotka
plakat
kalendarz
reklama prasowa

Inne materia³y:
Telefon:
Tre¶æ: *

Copyright © Skrypty og³oszeniowe

Tworzenie stron internetowych / Skrypty og³oszeniowe / Skrypt Noclegowy / Skrytp Nieruchomo¶ci / Skrytp Motoryzacyjny / Skrytp ¦lubny / Skrytp Og³oszeñ Drobnych / Skrytp Pracy / Sklepy internetowe / Agencja interaktywna / Systemy CMS.

Nazwisko: *
Email: *
Telefon:
Nr GG:
Tre¶æ: *